Industrial development: औद्योगिक विकासावर परिणाम करणारे घटक

0

Industrial development:औद्योगिक उत्पादकतेवर परिणाम करणारे काही महत्त्वाचे घटक पुढीलप्रमाणे आहेत:(i) तांत्रिक विकास (ii) मानवी संसाधनांची गुणवत्ता (iii) वित्त उपलब्धता (iv) व्यवस्थापकीय प्रतिभा (v) सरकारी धोरण (vi) नैसर्गिक घटक!

औद्योगिक उत्पादकतेवर परिणाम करणारे घटक परस्परसंबंधित आणि परस्परावलंबी आहेत आणि औद्योगिक घटकांच्या एकूण उत्पादकतेवर प्रत्येक वैयक्तिक घटकाच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करणे कठीण काम आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.