आयुष्य भेटलेच आहे तर काहीतरी करून दाखवा….
आज वेळ खराब आहे म्हणून काय झालं एक दिवस वाईट वेळेलाही बदलून दाखवा..
_शुभ रात्री-

आयुष्य भेटलेच आहे तर काहीतरी करून दाखवा….
आज वेळ खराब आहे म्हणून

4 thoughts on “आयुष्य भेटलेच आहे तर काहीतरी करून दाखवा….<br>आज वेळ खराब आहे म्हणून काय झालं एक दिवस वाईट वेळेलाही बदलून दाखवा..<br>_<em>शुभ रात्री-</em>”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *