भारताची लोकसंख्या किती आहे 2022

0

भारताची लोकसंख्या सुमारे 1 अब्ज 34 कोटी एवढी आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.